Ídolos

Todos os Ídolos que fizeram história no clube.


Zico 1991-1994


Shunzo Ono
(1983-1995)Yasuto Honda
(1992-2006)

Yutaka Akita
(1993-2003)
Hisashi Kurosaki
(1992-1997)

Yoshiyuki Hasegawa
(1992-2003)

Alcindo Sartori
 (1993-1994)

Carlos Alberto Souza Santos
(1992-1995)

Ryosuke Okuno
(1992-1998)

Leonardo
(1994-1996)
Jorginho
(1995-1998)

Naoki Soma
(1994-2003)


Mazinho
(1995-1999)


Atsushi Yanagisawa
(1996-2003, 2006-2007)

Takayuki Suzuki
(1995-2005)

Bismarck
(1997-2001)

Akira Narahashi
(1997-2006)
Mitsuo Ogasawara
(1998 - atualmente)

Masashi Motoyama
(1998 - atualmente)
Koji Nakata
(1998-2004, 2008 - atualmente)
Masaaki Furukawa
(1992-2000)

Daijirou Takakuwa
(1996-2001)

Hitoshi Sogahata
(1998 - atualmente)

Go Oiwa
(2003-2010)

Toru Araiba
(2004 - 2012)


Takuya Nozawa
(1999-2011, 2013 - atualmente)

Daiki Iwamasa
(2003 - atualmente)
Gaku Shibasaki (2011 - atualmente)

Marquinhos
(2007-2010)


Atsuto Uchida
(2006-2010)

Yuya Osako (2009 - atualmente)